Όραμα

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η δυνατότητα παροχής ενέργειας από 100% ανανεώσιμες πηγές είναι δυνατή και καθημερινά εργαζόμαστε για την επίτευξη αυτού του οράματος.

Το όραμα για 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελεί  κάτι περισσότερο από μια απλή επιχειρηματική ιδέα. Αποτελεί βασικό σκοπό για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξη για τις μελλοντικές γενιές με μία δίκαιη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και της ενέργειας.

Από το 1996 μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει κατασκευάσει πληθώρα έργων που συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περιοχή του  Morbach, στο Παλατινάτο της Ρηνανίας, όπου πλέον είναι μία ενεργειακά αυτάρκης περιοχή. Η juwi, εφαρμόζοντας τα πιστεύω της, αξιοποίησε μία παλιά αποθήκη πυρομαχικών , εγκατέστησε 14 ανεμογεννήτριες, αρκετές εστίες ηλιακής ενέργειας, βιοαέριο και wood pellets χαρίζοντας στην περιοχή ελευθερία από τις συμβατικές πηγές, καθαρότερο περιβάλλον και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες στην τοπική κοινωνία.

Η πιο μεγάλη ενέργεια όμως έρχεται μέσω των εργαζομένων μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο για μια υγιή ισορροπία εργασίας-ζωής. Η juwi διαθέτει δικό της νηπιαγωγείο καθώς και τη δική της επιχείρηση catering, διαθέτει πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, αίθουσα προσευχής και προσφέρει ευέλικτη εργασία.