Δραστηριότητες

Η juwi Hellas, μέσα από την πολύχρονη δραστηριοποίησή της με την Ανάπτυξη Έργων,  τη Χρηματοδότηση, το Σχεδιασμό, την  Προμήθεια υλικών, την  Κατασκευή καθώς και τη Θέση σε Λειτουργία & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Σταθμών,  έχει πλέον εδραιωθεί ως μια από τις ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο της ελληνικής φωτοβολταϊκής αγοράς.  

Περισσότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες-λύσεις:

Υπηρεσίες Ανάπτυξης Έργων (PD)

Η juwi Hellas αναπτύσσει αξιόλογα Φ/Β έργα: Από την αυτοψία του χώρου και τη μίσθωση της γης μέχρι την πλήρη αδειοδότηση.  Με την αξιοποίηση της διεθνής εμπειρίας του Ομίλου, αλλά  και τη βαθιά γνώση της ελληνικής νομοθεσίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, η εταιρεία μπορεί να παρέχει πλήρως αδειοδοτημένα έργα σε Επενδυτές, αλλά και Συμβουλευτική σε Ιδιώτες και Οργανισμούς που ζητούν υποστήριξη για την ανάπτυξη ιδίων Φ/Β έργων.
Υπηρεσίες Μελέτης-Προμήθειας-Κατασκευής (EPC)

Η juwi Hellas είναι μία ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα  της κατασκευής Φ/Β Σταθμών «με το κλειδί στο χέρι» στην Ελλάδα. Η εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει Φ/Β Σταθμούς διατηρώντας υψηλά  ποιοτικά  standards και εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγείας & ασφάλειας. Χάρη στη συσσωρευμένη, διεθνή εμπειρία του Ομίλου juwi αλλά και στη δυνατότητα παροχής καλύτερης τιμής στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που επιλέγει, η juwi Hellas μπορεί να:
•    Συνδυάζει τα προϊόντα με τον πλέον εποικοδομητικό τρόπο έτσι, ώστε να πετυχαίνει τη μέγιστη απόδοση του Σταθμού
•    Υλοποιεί έργα σε χρόνο ρεκόρ διασφαλίζοντας  τη σχέση ποιότητας-κόστους
•    Αντιμετωπίζει αποδοτικά διάφορες προκλήσεις όπως επικλινές, βραχώδες ή μαλακό έδαφος.

Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης (O&M)

Όχι μόνο πριν αλλά και μετά τη σύνδεση του Φ/Β Σταθμού με το Δίκτυο, η juwi Hellas αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης.

Οι εξειδικευμένοι Μηχανικοί της εταιρείας παρακολουθούν συστηματικά την απόδοση του Φ/Β Σταθμού χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό και hardware τηλεμετρίας.

Ενδεικτικά προσφέρεται:

•    Προληπτική συντήρηση για την ελαχιστοποίηση δυσλειτουργιών ή απωλειών παραγωγής
•    Διαχείριση Αναγγελιών Βλαβών σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. Επέμβαση για επιδιόρθωση βλάβης στον ελάχιστο δυνατό χρόνο αντίδρασης
•    Λεπτομερής αναφορά (reporting) και ανάλυση της απόδοσης του Σταθμού.

Facts and Figures
Year of Foundation: 1996 by Fred Jung (ju) and Matthias Willenbacher (wi)
Shareholder: MVV Energie AG 100%
Employees: approx. 850
Total Capacity: 4,800 Megawatt
Wind Plants: 1,000
PV-Plants: 1,700
Annual Yield: approx. 8.0 Billion kWh
Investment Volume: approx. 9.0 Billion Euro