ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙAE

Η juwi αναπτύσσει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Στόχος της εταιρίας είναι να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών, για την παραγωγή ενέργειας. Η Ηλιακή Ενέργεια είναι η πρακτικά ανεξάντλητη πλουτοπαραγωγική πηγή κάθε τόπου.

Με τη χρήση πρωτοποριακών προϊόντων, η juwi εκμεταλλεύεται την πηγή αυτή και δημιουργεί ένα βιώσιμο αύριο, σήμερα. Παράλληλα οδηγεί σε απεξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στη σταθερότητα των τιμών ενέργειας, αλλά και στη μείωση των εκπομπών ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου juwi στο χώρο της ηλιακής ενέργειας, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση

https://www.juwi.com/solar-energy/

juwi Hellas Α.Ε.

Takis Sarris
Managing Director
Tel. +30 210 9638570

E-Mail

Έργα

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών σταθμών της εταιρίας έχει ξεπεράσει, τα 1.400 MWp.

> more